Villkor

Hyresvillkor

Följande villkor gäller specifikt för kunder hos Something Borrowed AB.

LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA AVTAL.

 • 1 ALLMÄNT

Detta avtal innehåller alla de villkor som styr uhyrningen av produkter till kunden (hädanefter kallad ”du”) från Something Borrowed AB (hädanefter kallad ”Something Borrowed”, ”vi” eller ”oss”), via webbplatsen somethingborrowed.se. Inga andra villkor skall ha någon kraft eller effekt. Du accepterar och bekräftar att du hyr produkterna och att ägandet av produkterna kvarstår hos Something Borrowed AB vid alla tidpunkter.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige. Våra produkter kan hyras för användning av personer under 18 års ålder, men uthyrning sker endast till vuxna som är rättsligt kapabla att ingå bindande avtal. Om du är under 18 år, kan du acceptera dessa villkor och beställa produkter endast med engagemang och godkännande av förälder eller vårdnadshavare.

 • 2 BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner Something Borrowed’s köpvillkor samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan Something Borrowed och dig som kund. Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att beställa och hyra produkterna som erbjuds.  I samband med att du lägger din beställning accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp.

Vi förbehåller oss rätten att, utan att meddela dig på förhand, ändra villkoren i detta avtal i framtiden och eventuella ändringar gällande uthyrning av våra produkter kommer ske efter det datum då ändringarna i avtalet gjorts.

Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.
 
Something Borrowed reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Kan inte Something Borrowed leverera enligt orderbekräftelse kommer du att kontaktas och ges möjlighet att justera eller annullera din order. 

Vi begränsar antalet klädpaket som kan hyras av dig och våra andra kunder till ett (1) åt gången. I ditt klädpaket kan det högst ingå sex (6) plagg som kan behållas en obegränsad tid så länge du fortsätter att göra återkommande betalningar för ditt medlemskap varje månad. Vid engångsuthyrning kan ditt klädpaket vara till ditt befogande i upp till 30 dagar.

 • 3 PRISER

Samtliga priser på Something Borrowed’s webbplats är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar.

Hyresaviften för produkter kommer att vara den månatliga hyran (som definieras på webbplatsen för ditt specifika medlemskap och engångsuthyrningar, samt även eventuella rabatter som erbjuds till dig). I avgiften ingår frakt- och tvättkostnad.

 • 4 BETALNING

Du kan betala på de olika sätt som presenteras nedan.

 • Kortköp
 • PayPal
 • 5 LEVERANS 

Something Borrowed skickar alla beställningar via DHL Service Point. Alla leveranser kommer att ske enligt Something Borrowed’s leverans- och utskicksscheman. Something Borrowed står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss. Vi ansvarar inte för DHL:s interna förseningar. Om Something Borrowed inte kan leverera inom avtalad tid informeras du utan dröjsmål om anledningen till förseningen och vi avtalar en ny leveranstidpunkt. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet utan kostnad.

I.Hämta varorna på DHL:s utlämningsställe

Ditt klädpaket skickas till det DHL-utlämningsställe närmast din leveransadress. Avisering sker via sms eller e-post. När vi packat varorna får du en leveransbekräftelse via e-post.

II.Outlösta förändelser

Om du beställt ett klädpaket och inte hämtar ut det från utlämningsstället inom 14 dagar skickas paketet tillbaka till oss. Detta räknas som ett av dina byten och du förlorar därmed ett av dina utskick som ingår i din månadsprenumeration.

 • 6 ÅNGERRÄTT & RETUR

Bifogat i din leverans finns returformulär och en returfraktsedel. Vid returer och byten skall Something Borrowed’s egna frakthandlingar alltid användas. Om du saknar din returfraktsedel eller har frågor angående byten och returer, kontakta kundservice via crew@somethingborrowed.se.

I. Retur- & bytespolicy
Produkterna levereras i vår återanvändningsbara förpackning, i vilken produkterna även skall skickas tillbaka. Vi kommer att förse dig med en förbetald returfraktsedel som ska fästas på förpackningen på samma vis som när den skickades till dig. Du kommer även att få instruktioner för hur du ska göra vid retur av ditt klädpaket.

För att göra en retur eller byte på ditt köp använd den bifogade returfraktsedeln. Packa dina varor som du fick dem från Something Borrowed. Fäst returfraktsedeln på samma sätt som tidigare fraktsedel fästs. Lämna in paketet hos DHL:s ombud och begär kvittens. Vi kontaktar dig via e-post när vi har behandlat din retur.

II.Storleksfel och missnöje

Vi kommer inte att erbjuda returer för eventuella storleksfel eller om du är missnöjd med färg eller design. Då du är missnöjd med storlek eller annat får du lov att byta plagget i fråga vid returen av hela ditt klädpaket. Vi ber dig därför att kolla noga på färg, stil och storlek innan du gör din beställning.

 • 7 RENGÖRING OCH HANTERING

Alla produkter kommer att rengöras professionellt och levereras redo att användas för varje konsument. Vi maskintvättar eller kemtvättar och inspekterar varje produkt med största omsorg, men användning av produkten sker på egen risk och Something Borrowed skall inte hållas ansvariga för hälsorelaterade klagomål i samband med en produkt som hyrs via vår webbplats.

 • 8 FÄRGER

Something Borrowed reserverar sig för eventuella “tryckfel” samt färgavvikelser på produkter presenterade på webbplatsen. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten, men vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende då det är svårt att återge färger på ett helt korrekt sätt via en datorskärm. 

 • 9 SKADAT GODS & SAKNADE KOLLI 

I. Skadat gods

Om varorna är skadade vid mottagandet skall du anmäla det omedelbart till postombudet (utlämningsstället). Detta gäller även om ytteremballaget är skadat, oavsett om du kan avgöra om varan är skadad eller inte. Du har som kund ingen skyldighet att ta emot skadat gods.

Om det rör sig om dolda skador skall dessa anmälas senast inom sju arbetsdagar från mottagandet. Kontakta oss via crew@somethingborrowed.se och förklara skadan. Spara alltid originalförpackningen, och fotografera gärna produkten vid skada som ej noterats av utlämningsställe.

II.Saknade kollin

Om din leverans saknar ett kolli skall detta anmälas omedelbart till postombudet (utlämningsstället). 

 • 10 SÄKERHET

Something Borrowed vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och dela dina personuppgifter med oss. Vi använder oss av sk. säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs och vid betalningar, vilket du kan se genom att webbadressen startar med ”https://”.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i ”Integritetspolicy”.

 • 11 DINA ÅTAGANDEN

I. Användning av produkter

Du samtycker till att behandla produkter med stor omsorg, och returnera dem i samma skick som de levererades till dig. I din medlemsavgift ingår försäkring som täcker tre skadetillfällen av plagg.

Utöver din försäkring är du helt ansvarig för förlust, förstörelse eller skada på produkter på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

 1. Normalt slitage omfattar smärre fläckar, saknade pärlor eller knappar, fastnat blixtlås eller andra mindre skador som omfattas av teckningspriset du betalat för att hyra produkten. Om du returnerar en produkt som är skadad bortom normalt slitage, samtycker du till att vi ska debitera dig, och du skall betala, för att reparera eller byta ut produkten, vilket bestäms enligt vår bedömning, upp till detaljhandelspriset för varan eller motsvarande.
 2. Ersättning av skadat eller borttappat plagg

Du samtycker till att behandla produkter med stor omsorg, och returnera dem i samma skick som de levererades till dig. Du är helt ansvarig för förlust, förstörelse eller skada på produkter på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

 1. Insamling: Om du inte betalar det belopp som du är skyldig oss vid förfall, kan vi införa förfaranden för insamling. Du samtycker till att betala kostnaderna för insamling, inklusive, utan begränsning rimliga advokatkostnader .
 2. Borttagning: Vi förbehåller oss rätten att säga upp din rätt att vara medlem i Something Borrowed när som helst i händelse av ditt brott mot detta avtal eller utan anledning eller någon annan orsak i vår bedömning. 

II. E-post

Vi kommer att använda inställningar och beställningar du lämnar på vår webbplats för att skicka e-post och andra marknadsföringsmaterial. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länkarna längst ner på dessa e-postmeddelanden när det finns.

 • 12 FORCE MAJEURE

Something Borrowed är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. Something Borrowed är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Something Borrowed varit normalt aktsamt. Vi ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud m.m. eller en onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten. Something Borrowed kan inte hållas ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal på grund som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, brand, jordbävning, leverantörsstörningar, andra naturkatastrofer, krig embargo, och / eller upplopp eller terroristhandlingar.

 • 13 TVISTER

 Tvist avseende dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.

 • 14 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen och dess innehåll (såsom logotyp och symboler) är exklusiv egendom av Something Borrowed AB. Vi kommer att hantera design, layout och all annan information på webbplatsen och kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort innehåll, tjänster, funktioner eller alternativ.

Something Borrowed behöver inte förväg visa, styra eller redigera något innehåll eller material som gjorts tillgängliga via webbplatsen och vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla alla förväntningar eller krav som du har. Something Borrowed förbehåller sig rätten att, utan att tidigare meddelat dig, suspendera eller avbryta webbplatsen för underhåll, reparation eller ändring, när som helst.

 • 15 DIVERSE

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Something Borrowed AB med avseende på ämnet häri och är den slutgiltiga, kompletta och exklusiva redogörelse för villkoren i avtalet, ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, överenskommelser och åtaganden med avseende av detta ämne. Modifieringar kan göras endast av Something Borrowed. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller ändra detta avtal när som helst för någon, eller ingen, anledning effektivt genom att meddela dig om sådan uppsägning eller ändring. Upphävande av något villkor eller brott mot dessa skall inte påverka något annat villkor för tillståndet i detta avtal. Avtalet skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, med undantag av lagkonfliktsbestämmelser. Du får inte överlåta detta avtal utan Something Borrowed’s skriftliga medgivande.

Om någon bestämmelse i detta avtal skall hållas olaglig, inte kan verkställas, eller i konflikt med någon lag av någon myndighet som har jurisdiktion över detta avtal, skall giltigheten av de återstående delarna eller bestämmelser härav förbli i full kraft och effekt.

 • 16 BOLAGSINFORMATION

Something Borrowed AB är registrerat med säte i Göteborg.

Kontor/Boxadress: Hantverksvägen 15 436 33 Askim

Organisationsnummer: 559077-8774

Momsregistreringsnummer: SE559077877401

E-post: crew@somethingborrowed.se

Introduktion

För att kunna beställa produkter på somethingborrowed.se måste du registrera dig som kund genom att öppna ett användarkonto. När du skapar detta konto kommer vi att fråga efter viss information, inklusive din e-postadress. För att kunna genomföra ett köp och för att vi ska kunna leverera varorna kommer vi även begära all information som erfordras för leverans.

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna leverera de tjänster som du efterfrågat. En genomförd beställning på somethingborrowed.se innebär att du godkänner våra allmänna villkor och samtycker till att dina personuppgifter och adress registreras i vårt kundregister.

Something Borrowed AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina uppgifter kan i vissa fall tilldelas en tredjepart i syfte att utföra uppgifter med ändamål att leverera våra tjänster och produkter. En tredje part i detta sammanhang är exempelvis fraktleverantörer, så som DHL. Enligt PuL (Personuppgiftslagen) har du rätt att en gång per kalenderhalvår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig i vårt kundregister. Önskar du ett sådant utdrag skall du skicka en skriftlig, undertecknad begäran till oss. 

PuL, Personuppgiftslagen

Something Borrowed arbetar för att din integritet ska skyddas vid användning av vår webbplats. Därför har vi en policy för hur dina personuppgifter används, behandlas och skyddas. Vi ber dig att hålla dig uppdaterad på vår webbplats om eventuella ändringar i denna integritetspolicy sker.

Företaget Something Borrowed AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med PuL (personuppgiftslagen) för de personuppgifter som du anger till oss. Vi samlar in uppgifter från dig, t.ex. när du blir medlem, gör beställningar eller kontaktar oss. Personuppgifter som sparas kan exempelvis vara födelsedatum, kontaktinformation och betalningsinformation. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vad används dina personuppgifter till?

Personuppgifter som du delar med dig med oss används bland annat för att skapa och hantera ditt personliga konto hos oss, skicka leveransstatus och orderbekräftelser, kontakta dig vid eventuella problem samt skicka erbjudanden och nyhetsbrev.

Vilka är dina rättigheter?

Som medlem hos oss har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att få personuppgifterna rättade eller raderade vid eventuell felaktighet, ofullständighet eller irrelevans. Vi kan dock inte radera uppgifter då det finns ett lagstadgat krav på lagring eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Om du inte vill att uppgifterna används i marknadsföringssyfte kan du återkalla ditt samtycke till det via crew@somethingborrowed.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder oss av säkra sidor och har ett sk. SSL-certifikat, vilket du kan se på att det innan webbadressen står ”https://” där ”s” står för ”secure”. SSL-certifikat innebär att webbsidan har en krypterad anslutning och används för att kunna säkra servrar, vilket t.ex. gör att du tryggt kan dela med dig av betaluppgifter och andra personuppgifter hos oss. SSL-kryptering är en vanlig form av kryptering som t.ex. används av banker.

Cookies

Vi använder cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på somethingborrowed.se, till exempel för att hålla reda på dina varor i kundkorgen. Something Borrowed AB använder ej cookies för att lagra personlig information om dig. Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.