Villkor

Hyresvillkor

Följande villkor gäller specifikt för kunder hos Something Borrowed AB.

LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA AVTAL.

1 ALLMÄNT

Detta avtal innehåller alla de villkor som styr uthyrningen av produkter till kunden (hädanefter kallad ”du”) från Something Borrowed AB (hädanefter kallad ”Something Borrowed”, ”vi” eller ”oss”), via webbplatsen www.somethingborrowed.se. Inga andra villkor skall ha någon kraft eller effekt. Du accepterar och bekräftar att du hyr produkterna och att ägandet av produkterna kvarstår hos Something Borrowed vid alla tidpunkter.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige. Våra produkter kan hyras för användning av personer under 18 års ålder, men uthyrning sker endast till vuxna som är rättsligt kapabla att ingå bindande avtal. Om du är under 18 år, kan du acceptera dessa villkor och beställa produkter endast med engagemang och godkännande av förälder eller vårdnadshavare.

2 BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner Something Borrowed’s köpvillkor samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan Something Borrowed och dig som kund. Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att beställa och hyra produkterna som erbjuds.  I samband med att du lägger din beställning accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp, samt eventuella påföljande kostnader, så som förseningsavgifter.

Vi förbehåller oss rätten att, utan att meddela dig på förhand, ändra villkoren i detta avtal i framtiden och eventuella ändringar gällande uthyrning av våra produkter kommer ske efter det datum då ändringarna i avtalet gjorts.

Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Something Borrowed reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Kan inte Something Borrowed leverera enligt orderbekräftelse kommer du att kontaktas och ges möjlighet att justera eller annullera din order.

Vi begränsar antalet klädpaket som kan hyras av dig och våra andra kunder till ett (1) åt gången. Ditt klädpaket kan vara till ditt förfogande en obegränsad tid så länge du fortsätter att göra återkommande betalningar för ditt medlemskap varje månad.

3 PRISER

Samtliga priser på Something Borrowed’s webbplats är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar.

Hyresavgiften kommer att vara det månatliga prenumerationspriset alternativt engångspriset för enstaka uthyrningstillfällen (som definieras på webbplatsen för ditt specifika medlemskap eller ibland definieras av eventuella rabatter som erbjuds till dig). I prenumerationerna ingår frakt- och tvättkostnad.

4 BETALNING

Du kan betala på de olika sätt som presenteras nedan.

 •  1. Kortköp via stripe

5 LEVERANS

Something Borrowed skickar alla beställningar via DHL eller PostNord för utlämning vid kundens närmaste ombud. Leveransen tar 2-5 arbetsdagar från det att beställningen lagts. Something Borrowed står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss. Vi ansvarar inte för DHL:s eller PostNords  interna förseningar. Om Something Borrowed inte kan leverera inom avtalad tid, på grund av orsaker som inte rör PostNord eller DHL, informeras du utan dröjsmål om anledningen till förseningen och vi avtalar en ny leveranstidpunkt. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet utan kostnad.

 1. Hämta varorna hos ombud

Ditt klädpaket skickas till det ombud för DHL eller PostNord som ligger närmast din leveransadress. Som kund väljer du själv ifall du önskar få klädpaketet skickat med DHL eller PostNord. Avisering sker via sms eller e-post. 

 1. Outlösta försändelser

Om du beställt ett klädpaket och inte hämtar ut det från utlämningsstället inom 14 dagar skickas paketet tillbaka till oss. Detta räknas som ett av dina byten och du förlorar därmed ett av dina utskick som ingår i din månadsprenumeration. Gäller detta en engångsuthyrning kan vi skicka paketet igen endast mot ny fraktbetalning samt förutsatt att kläderna finns i lager då du som kund åberopar detta.

6 ÅNGERRÄTT & RETUR

Bifogat i din leverans finns returformulär och en returfraktsedel. Vid returer och byten skall Something Borrowed’s egna frakthandlingar alltid användas. Om du saknar din returfraktsedel eller har frågor angående byten och returer, kontakta kundservice via crew@somethingborrowed.se.

 • 1. Retur- & bytespolicy

Produkterna levereras i vår återanvändningsbara förpackning, i vilken produkterna även skall skickas tillbaka. Vi kommer att förse dig med en förbetald returfraktsedel som ska fästas på förpackningen på samma vis som när den skickades till dig. Du kommer även att få instruktioner för hur du ska göra vid retur av ditt klädpaket.

För att göra en retur eller byte på ditt köp använd den bifogade returfraktsedeln. Packa dina varor som du fick dem från Something Borrowed. Fäst returfraktsedeln på samma sätt som tidigare fraktsedel fästs. Lämna in paketet hos ditt ombud och begär kvittens.

 • 2. Storleksfel och missnöje

Vi kommer inte att erbjuda returer om du är missnöjd med färg eller design. Vi ber dig därför att kolla noga på färg, stil och storlek innan du gör din beställning. Om det är fel storlek eller passform ber vi dig att kontakta oss inom 3 dagar då du mottagit paketet. Du kommer att få behålla det felaktiga plagget tills du vill lämna tillbaka hela klädpaketet, men som ersättning kan du få ett extra plagg i nästa klädpaket som kompensation för storleksfelet.

7 RENGÖRING OCH HANTERING

Alla produkter kommer att rengöras professionellt och levereras redo att användas för varje konsument. Vi maskintvättar eller kemtvättar och inspekterar varje produkt med största omsorg, men användning av produkten sker på egen risk och Something Borrowed skall inte hållas ansvariga för hälsorelaterade klagomål i samband med en produkt som hyrs via vår webbplats.

8 FÄRGER

Something Borrowed reserverar sig för eventuella ”tryckfel” samt färgavvikelser på produkter presenterade på webbplatsen. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten, men vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende, då det är svårt att återge färger på ett helt korrekt sätt via en datorskärm.

9 SKADAT GODS & SAKNADE KOLLI

 • 1. Skadat gods

Om varorna är skadade vid mottagandet skall du anmäla det omedelbart till postombudet (utlämningsstället). Detta gäller även om ytteremballaget är skadat, oavsett om du kan avgöra om varan är skadad eller inte. Du har som kund ingen skyldighet att ta emot skadat gods.

Om det rör sig om dolda skador skall dessa anmälas senast inom sju arbetsdagar från mottagandet. Kontakta oss via crew@somethingborrowed.se och förklara skadan. Spara alltid originalförpackningen, och fotografera gärna produkten vid skada som ej noterats av utlämningsställe.

 • 2. Saknade kollin

Om din leverans saknar ett kolli skall detta anmälas omedelbart till postombudet (utlämningsstället).

10 SÄKERHET

Something Borrowed vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och dela dina personuppgifter med oss. Vi använder oss av s.k. säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs och vid betalningar, vilket du kan se genom att webbadressen startar med ”https://”.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i ”Integritetspolicy”.

11 DINA ÅTAGANDEN

 • 1. Användning av produkter

Du samtycker till att behandla produkter med stor omsorg, och returnera dem i samma skick som de levererades till dig. I din medlemsavgift ingår försäkring av kläderna som täcker tre mindre skadetillfällen orsakade av normalt slitage. Dessa skador ska kunna lagas på sådant sätt att plagget i fråga är helt återställt och kan åter hyras ut. Den fjärde gången ett plagg skadas debiteras du 25% av värderingspriset och därefter täcker din försäkring ytterligare tre nya skador av samma slag.

Försäkringen täcker inte förlust, förstörelse eller skada på produkter på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

Normalt slitage omfattar smärre fläckar, saknade pärlor eller knappar, fastnat blixtlås eller andra mindre skador som omfattas av teckningspriset du betalat för att hyra produkten. 

 • 2. Ersättning av skadat eller borttappat plagg

Du samtycker till att behandla produkter med stor omsorg, och returnera dem i samma skick som de levererades till dig. Du är helt ansvarig för förlust, förstörelse eller skada på produkter på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

 1. Förseningsavgifter: Vid avslutad hyresperiod skall de plagg som du har kvar vara oss tillhanda senast 2 dagar efter engångsuthyrningsperiodens slut, respektive 5 dagar efter prenumerationsavslut. För varje dag efter sista återlämningsdatum debiteras du 100 kr i förseningsavgift. Är plaggen fortfarande inte oss tillhanda 30 dagar efter sista återlämningsdatum betraktas återlämningen som utebliven och du blir ersättningsskyldig ett belopp motsvarande plaggens ursprungliga butikspris inklusive föregående förseningsavgifter. Dessa avgifter debiteras direkt från ditt konto.    
 2. Insamling: Om du inte betalar det belopp som du är skyldig oss vid förfall, kan vi införa förfaranden för insamling. Du samtycker till att betala kostnaderna för insamling, inklusive, utan begränsning rimliga advokatkostnader .
 3. Borttagning: Vi förbehåller oss rätten att säga upp din rätt att vara medlem i Something Borrowed när som helst i händelse av ditt brott mot detta avtal eller utan anledning eller någon annan orsak i vår bedömning.
 • 3. E-post

Vi kommer att använda inställningar och beställningar du lämnar på vår webbplats för att skicka e-post och andra marknadsföringsmaterial. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länkarna längst ner på dessa e-postmeddelanden när det finns.

12 FORCE MAJEURE

Something Borrowed är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. Something Borrowed är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Something Borrowed varit normalt aktsamt. Vi ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud m.m. eller en onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten. Something Borrowed kan inte hållas ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal på grund som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, brand, jordbävning, leverantörsstörningar, andra naturkatastrofer, krig embargo, och / eller upplopp eller terroristhandlingar.

13 TVISTER

Tvist avseende dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.

14 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen och dess innehåll (såsom logotyp och symboler) är exklusiv egendom av Something Borrowed AB. Vi kommer att hantera design, layout och all annan information på webbplatsen och kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort innehåll, tjänster, funktioner eller alternativ.

Something Borrowed behöver inte förväg visa, styra eller redigera något innehåll eller material som gjorts tillgängliga via webbplatsen och vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla alla förväntningar eller krav som du har. Something Borrowed förbehåller sig rätten att, utan att tidigare meddelat dig, suspendera eller avbryta webbplatsen för underhåll, reparation eller ändring, när som helst.

15 DIVERSE

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Something Borrowed med avseende på ämnet häri och är den slutgiltiga, kompletta och exklusiva redogörelse för villkoren i avtalet, ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, överenskommelser och åtaganden med avseende av detta ämne. Modifieringar kan göras endast av Something Borrowed. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller ändra detta avtal när som helst för någon, eller ingen, anledning effektivt genom att meddela dig om sådan uppsägning eller ändring. Upphävande av något villkor eller brott mot dessa skall inte påverka något annat villkor för tillståndet i detta avtal. Avtalet skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, med undantag av lagkonfliktsbestämmelser. Du får inte överlåta detta avtal utan Something Borrowed’s skriftliga medgivande.

Om någon bestämmelse i detta avtal skall hållas olaglig, inte kan verkställas, eller i konflikt med någon lag av någon myndighet som har jurisdiktion över detta avtal, skall giltigheten av de återstående delarna eller bestämmelser härav förbli i full kraft och effekt.

16 BOLAGSINFORMATION

Something Borrowed AB är registrerat med säte i Göteborg.

Kontor/Boxadress: Hantverksvägen 15 436 33 Askim

Organisationsnummer: 559077-8774

Momsregistreringsnummer: SE559077877401

E-post: crew@somethingborrowed.se

 

Köpvillkor

Följande villkor gäller specifikt för kunder hos Something Borrowed AB.

LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA AVTAL.

1 ALLMÄNT

Detta avtal innehåller alla de villkor som styr köp av produkter av kunden (hädanefter kallad ”du”) från Something Borrowed AB (hädanefter kallad ”Something Borrowed”, ”vi” eller ”oss”), via webbplatsen www.shop.somethingborrowed.se. Inga andra villkor skall ha någon kraft eller effekt.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige. Våra produkter kan köpas för användning av personer under 18 års ålder, men köp sker endast till vuxna som är rättsligt kapabla att ingå bindande avtal. Om du är under 18 år, kan du acceptera dessa villkor och beställa produkter endast med engagemang och godkännande av förälder eller vårdnadshavare.

2 BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner Something Borrowed’s köpvillkor samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan Something Borrowed och dig som kund. Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att beställa och köpa produkterna som erbjuds.  I samband med att du lägger din beställning accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp.

Vi förbehåller oss rätten att, utan att meddela dig på förhand, ändra villkoren i detta avtal i framtiden och eventuella ändringar gällande köp av våra produkter kommer ske efter det datum då ändringarna i avtalet gjorts.

Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Something Borrowed reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Kan inte Something Borrowed leverera enligt orderbekräftelse kommer du att kontaktas och ges möjlighet att justera eller annullera din order.

3 PRISER

Samtliga priser på Something Borrowed’s webbplats är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar.

4 BETALNING

Vi använder oss av Klarna för att ta emot och hantera betalningar. De olika betalsätten framgår enligt alternativen som visas för dig i kassan.

5 LEVERANS

Something Borrowed skickar alla beställningar via DHL eller PostNord för utlämning vid kundens närmaste ombud. Leveransen tar 2-7 arbetsdagar från det att beställningen lagts. Something Borrowed står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss. Vi ansvarar inte för DHL:s eller PostNords  interna förseningar. Om Something Borrowed inte kan leverera inom avtalad tid, på grund av orsaker som inte rör PostNord eller DHL,  informeras du utan dröjsmål om anledningen till förseningen och vi avtalar en ny leveranstidpunkt. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet utan kostnad.

 1. Hämta varorna hos ombud

Ditt klädpaket skickas till det ombud för DHL eller PostNord som ligger närmast din leveransadress. Som kund väljer du själv ifall du önskar få klädpaketet skickat med DHL eller PostNord. Avisering sker via sms eller e-post. 

 1. Outlösta försändelser

Om du gjort ett beställning och inte hämtar ut det från utlämningsstället inom 14 dagar skickas paketet tillbaka till oss. Kontaktar du oss omgående för en ny leverans skickas paketet igen endast mot ny fraktbetalning samt förutsatt att kläderna finns i lager då du som kund åberopar detta.

6 ÅNGERRÄTT & RETUR

 1. Retur- & bytespolicy

Vi erbjuder inte öppet köp eller bytesrätt. Vill du utnyttja din ångerrätt enligt konsumentköplagen kan du inom 14 dagar från att du mottagit varan kontakta oss på crew@somethingborrowed.se för retursedel samt instruktioner. Kostnaden för returfrakt står du som kund för.  Lämna in paketet hos DHL:s eller PostNords ombud och begär kvittens. Du kan även välja att returnera din beställning via en annan frakttjänst var noga med att informera att paketet ska levereras till en företagsadress som du får efter att du har kontaktat oss och anmält din retur.

Returfrakt för 1-6 plagg: 70 kr
Returfrakt för 7 eller fler plagg: 95 kr

 1. Storleksfel och missnöje

Returer som avser färg eller design eller varans allmänna skick kommer att behandlas enligt din ångerrätt, dvs att du som köpare står för returfrakten . Vi ber dig därför att kolla noga på färg, stil och storlek innan du gör din beställning.

7 VARORS SKICK

Majoriteten av plaggen som säljs är att betrakta som begagnade. Something Borrowed tar inte ansvar för eventuella allergier eller hälsoeffekter som framkommer genom användning av dessa varor.

 1. Skönhetsbefläckade plagg

Här finns möjlighet att ge lite kärlek till plagg med mindre defekter. Det kan handla om plagg med mindre dragningar, en diskret fläck eller att plagget varit reparerat. Dessa är plagg som vi har bedömt är i okej skick att äga själv, men som inte håller nivån för vår uthyrningsverksamhet.  

2 Rengöring och hantering

Alla produkter rengörs professionellt och levereras redo att användas för varje konsument. Vi maskintvättar eller kemtvättar och inspekterar varje produkt med största omsorg, men användning av produkten sker på egen risk och Something Borrowed skall inte hållas ansvariga för hälsorelaterade klagomål i samband med en produkt som hyrs via vår webbplats.

8 FÄRGER

Something Borrowed reserverar sig för eventuella ”tryckfel” samt färgavvikelser på produkter presenterade på webbplatsen. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten, men vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende, då det är svårt att återge färger på ett helt korrekt sätt via en datorskärm.

9 SKADAT GODS & SAKNADE KOLLI

 • 1. Skadat gods

Om varorna är skadade vid mottagandet skall du anmäla det omedelbart till postombudet (utlämningsstället). Detta gäller även om ytteremballaget är skadat, oavsett om du kan avgöra om varan är skadad eller inte. Du har som kund ingen skyldighet att ta emot skadat gods.

Om det rör sig om dolda skador skall dessa anmälas senast inom sju arbetsdagar från mottagandet. Kontakta oss via crew@somethingborrowed.se och förklara skadan. Spara alltid originalförpackningen, och fotografera gärna produkten vid skada som ej noterats av utlämningsställe.

 • 2. Saknade kollin

Om din leverans saknar ett kolli skall detta anmälas omedelbart till postombudet (utlämningsstället).

10 SÄKERHET

Something Borrowed vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och dela dina personuppgifter med oss. Vi använder oss av s.k. säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs och vid betalningar, vilket du kan se genom att webbadressen startar med ”https://”.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i ”Integritetspolicy”.

 1. E-post

Vi kommer att använda inställningar och beställningar du lämnar på vår webbplats för att skicka e-post och andra marknadsföringsmaterial. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länkarna längst ner på dessa e-postmeddelanden när det finns.

11 FORCE MAJEURE

Something Borrowed är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. Something Borrowed är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Something Borrowed varit normalt aktsamt. Vi ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud m.m. eller en onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten. Something Borrowed kan inte hållas ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal på grund som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, brand, jordbävning, leverantörsstörningar, andra naturkatastrofer, krig embargo, och / eller upplopp eller terroristhandlingar.

12 TVISTER

Tvist avseende dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.

13 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen och dess innehåll (såsom logotyp och symboler) är exklusiv egendom av Something Borrowed AB. Vi kommer att hantera design, layout och all annan information på webbplatsen och kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort innehåll, tjänster, funktioner eller alternativ.

Something Borrowed behöver inte förväg visa, styra eller redigera något innehåll eller material som gjorts tillgängliga via webbplatsen och vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla alla förväntningar eller krav som du har. Something Borrowed förbehåller sig rätten att, utan att tidigare meddelat dig, suspendera eller avbryta webbplatsen för underhåll, reparation eller ändring, när som helst.

15 DIVERSE

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Something Borrowed med avseende på ämnet häri och är den slutgiltiga, kompletta och exklusiva redogörelse för villkoren i avtalet, ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, överenskommelser och åtaganden med avseende av detta ämne. Modifieringar kan göras endast av Something Borrowed. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller ändra detta avtal när som helst för någon, eller ingen, anledning effektivt genom att meddela dig om sådan uppsägning eller ändring. Upphävande av något villkor eller brott mot dessa skall inte påverka något annat villkor för tillståndet i detta avtal. Avtalet skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, med undantag av lagkonfliktsbestämmelser. Du får inte överlåta detta avtal utan Something Borrowed’s skriftliga medgivande.

Om någon bestämmelse i detta avtal skall hållas olaglig, inte kan verkställas, eller i konflikt med någon lag av någon myndighet som har jurisdiktion över detta avtal, skall giltigheten av de återstående delarna eller bestämmelser härav förbli i full kraft och effekt.

16 BOLAGSINFORMATION

Something Borrowed AB är registrerat med säte i Göteborg.

Kontor/Boxadress: Hantverksvägen 15 436 33 Askim

Organisationsnummer: 559077-8774

Momsregistreringsnummer: SE559077877401

E-post: crew@somethingborrowed.se

 

Integritetspolicy

Introduktion, Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du surfar på eller blir kund via vår hemsida www.somethingborrowed.se samlas information in om dig som vi använder i olika syften. Nedan kan du läsa om vilken typ av information som samlas in och när.

Something Borrowed arbetar för att din integritet ska skyddas vid användning av vår webbplats. Därför har vi en policy för hur dina personuppgifter används, behandlas och skyddas. Vi ber dig att hålla dig uppdaterad på vår webbplats om eventuella ändringar i denna integritetspolicy sker.

Företaget Something Borrowed AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som du anger till oss. Vi samlar in uppgifter från dig, t.ex. när du blir medlem, gör beställningar eller kontaktar oss. Personuppgifter som sparas kan exempelvis vara födelsedatum, kontaktinformation, betalningsinformation och orderinformation. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för oss att leverera tjänsten och ge en god service, så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta eller om något annat är angivet nedan. Därefter raderas dina personuppgifter.

Cookies – För dig som  surfar på vår hemsida.

Vi använder cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på www.somethingborrowed.se, till exempel för att hålla reda på dina varor i kundkorgen, förbättra din upplevelse samt i marknadsföringssyfte. Vi använder informationen ihop med tredjepartsplattformar för att genomföra olika marknadsföringskampanjer. Dessa plattformar är bland annat Facebook och Googles produkter. Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Fortsätter du att surfa på vår webbplats utan att ha gjort dessa ändringar godkänner du automatiskt vår lagring samt användning  av cookies.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn

För dig som blir kund.

Utöver lagringen av cookies som sker när du surfar på vår hemsida behöver du som kund uppge ytterligare information till oss. För att kunna beställa produkter på www.somethingborrowed.se måste du registrera dig som kund genom att öppna ett användarkonto. När du skapar detta konto kommer vi att fråga efter viss information, inklusive din e-postadress. För att kunna genomföra ett köp och för att vi ska kunna leverera varorna kommer vi även begära all information som erfordras för leverans.

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna leverera de tjänster som du efterfrågat, kommunicera med dig samt, i vissa falla, för att användas  i marknadsföringssyfte för vår tjänst. En genomförd beställning på somethingborrowed.se innebär att du godkänner våra allmänna villkor och samtycker till att dina personuppgifter och adress registreras i vårt kundregister.

Something Borrowed AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina uppgifter kan i vissa fall tilldelas en tredje part i syfte att utföra uppgifter med ändamål att leverera våra tjänster och produkter. En tredje part i detta sammanhang är exempelvis fraktleverantörer, så som Stripe betallösningar & DHL transportlösningar.  DHL betraktas som personuppgiftsansvarig och Something borrowed är den part som förmedlar personuppgifter till DHL för att de skall kunna utföra transporttjänster. Du har när som helst rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas om dig i vårt kundregister. Önskar du ett sådant utdrag skall du skicka en skriftlig, undertecknad begäran till oss.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga

Vad används dina personuppgifter till?

Personuppgifter som du delar med dig med oss används bland annat för att skapa och hantera ditt personliga konto hos oss, skicka leveransstatus och orderbekräftelser, kontakta dig vid eventuella problem, utveckla tjänster och produkter, samt skicka erbjudanden och nyhetsbrev. Datan används även i marknadsföringssyfte via våra tredjepartskanaler, så som Facebook och Google.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Beroende på vilken typ av data lagras datan olika länge efter behov. Data insamlad och lagrad för exempelvis bokföringssyfte lagras upp till 7 år. Betalningsinformation i form av betalkortsuppgifter lagras i 3 månader efter den senast genomförda betalningen. Betalningsuppgifter kan lagras hos vår underleverantörer Stripe under en längre tid för att möta amerikanska lagkrav. Cookies och tillfällig information lagras upp till 28 månader. E-post kan lagras så länge som du aktivt inte avregistrerar dig från vår e-postlista. När du slutar att vara kund är din e-post fortfarande inskriven på vår e-postlista och används för exempelvis våra nyhetsbrev. För mer detaljerad information för en specifik personuppgift hänvisar vi till att kontakta oss direkt via e-post.

Vilka är dina rättigheter?

Som medlem hos oss har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att få personuppgifterna rättade eller raderade vid eventuell felaktighet, ofullständighet eller irrelevans. Vi kan dock inte radera uppgifter då det finns ett lagstadgat krav på lagring eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Om du inte vill att uppgifterna används i marknadsföringssyfte kan du återkalla ditt samtycke till det direkt i den berörda marknadsföringen eller  via crew@somethingborrowed.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder oss av säkra sidor och har ett sk. SSL-certifikat, vilket du kan se på att det innan webbadressen står ”https://” där ”s” står för ”secure”. SSL-certifikat innebär att webbsidan har en krypterad anslutning och används för att kunna säkra servrar, vilket t.ex. gör att du tryggt kan dela med dig av betaluppgifter och andra personuppgifter hos oss. SSL-kryptering är en vanlig form av kryptering som t.ex. används av banker.

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och vi ansvarar för att våra tredjepartsleverantörer som hanterar data åt oss arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).