Hem

  Utförsäljning av sortimentet

  Utförsäljningen har avslutats, men avvecklingen fortgår. Vid förfrågningar om bulk köp av kvarvarande lager vänligen kontakta oss på crew@somethingborrowed.se

  Something Borroweds uthyrning upphör!

  Det är med tungt hjärta vi meddelar våra kunder och följare att vår uthyrningstjänst upphör med omedelbar verkan. De sista paketen skickas till våra kunder under september månad.

  Ta del av vårt pressmeddelande för mer information om avvecklingen.

  Pressmeddelande

  Anmäl din epost för att få löpande information om utförsäljningen och avveckling.

  Registrera din epost