Pressmeddelande

Something Borroweds uthyrningsverksamhet upphör.

– Varumärket och konceptet är nu till försäljning

Våren har varit tuff för många bolag och omständigheterna har lett till att även Something Borrowed kommer att påbörja en avveckling under hösten. Alla aktiva abonnemang avslutas under september månad och en utförsäljning av sortimentet genomförs de kommande månaderna och beräknas vara klar vid årsskiftet. 

Den planerade nyemissionen via crowdfunding uteblev trots stort visat intresse före COVID-19-utbrottet. Utfallet, baserat på bekräftade belopp, förväntades vara över 2,3 miljoner före den 16 mars. Nyemissionen skulle ha stängt den 31 mars, varpå många drog tillbaka sitt intresse och önskan att genomföra nyemissionen p. g. a. rådande situation. Ett nytt försök att stänga nyemissionen gjordes i augusti, med tyvärr liknande utfall. 

Den uteblivna finansieringen medförde att alla höstens ordrar behövde avbokas mot straffavgifter. Sortimentet har tidigare varit en flaskhals för bolagets tillväxt och en höst utan höstnyheter bedömdes vara en allt för utmanande situation. Utöver finansieringen och sortimentet är många fortsatt permitterade och arbetar hemma under hösten, vilket minskar efterfrågan för tjänsten. 

Trots en stark tro på affärsidén och konceptet finns inte förutsättningar för bolaget att drivas vidare på ett ansvarsfullt sätt av nuvarande ägare. Därför fattades beslut om ordnad avveckling. 

“Det är med oerhörd sorg och en känsla av att ha snubblat på mållinjen som detta beslut fattas. Min förhoppning är att vi hittar rätt hem till alla våra plagg och rätt köpare till varumärket och konceptet som vi har byggt upp. Det finns mycket kvar att göra och stor potential för den som har förutsättningar att hålla ut.” – Madlén Fondén, Grundare

Intresset för en hållbar modebransch och denna typ av affärsmodeller är högst aktuell och det råder inget tvivel bland oss om att det kommer aktörer som etablerar sig på denna marknad och utmanar den traditionella handeln.  

Vi vill tacka alla fantastiska kunder som har varit med på vår resa och skapat en ny vardagsrutin med oss. Vi får många ledsamma meddelanden och hejarop från er, som givetvis betyder mycket. Det är er röst och kraft som konsumenter som kommer att leda hållbara företag in i framtiden.” – Daniella Letica Fransson, Grundare

 

Kontakt vid frågor:

madlen@somethingborrowed.se

0702667666